Tesco Consultants

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง

16 ธันวาคม 2563
302 views
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 พลเอกประยุทธฺ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง โดยในระยะที่ 1 จะเปิดให้บริการ 3 สถานี ตั้งแต่สถานีกรุงธนบุรี สถานีเจริญนคร และสถานีคลองสาน ส่วนในระยะที่ 2 เมื่อเปิดให้บริการสถานีประชาธิปกแล้ว จะเชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง