ข่าวสาร และกิจกรรม

งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมการก่อสร้างทางรถไฟ สายแม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์

กำหนดการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณาพสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2)

23 ก.ย. 2564
จำนวนผู้เข้าชม 438 ครั้ง
กำหนดการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณาพสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2)

กำหนดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2)

จะมีขึ้นในช่วงวันที่ 27 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2564 สนใจเข้าร่วมประชุม Click ที่ภาพ enlightened ดูกำหนดการได้เลยจ้า

เรียน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ทุกท่าน

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่เจริญผล ตาสัง แควใหญ่ บึงเสนาท และเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ขอแจ้งปรับรูปแบบการประชุมในพื้นที่ เป็นรูปแบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetingsกำหนดการมีดังนี้
ตำบลเจริญผล ตำบลตาสัง ตำบลแควใหญ่ และบึงเสนาท
30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.


Click ที่ข้อความเพื่อเข้าห้องประชุม enlightened ได้เลยจ้า Link >> https://zoom.us/j/97868384795...
Meeting ID: 978 6838 4795
Passcode: 888999

ตำบลเกรียงไกร
30 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

Click ที่ข้อความเพื่อเข้าห้องประชุม enlightened ได้เลยจ้า Link >> https://zoom.us/j/91427423373...
Meeting ID: 914 2742 3373
Passcode: 768607

ติดตามข่าวสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
☎️โทร. 06 1269 3340 (นครสวรรค์)
☎️โทร. 08 1907 9678 (กำแพงเพชร)
☎️โทร. 09 1575 4112 (ตาก)
Line Group : railway maq.nsn
Facebook Page : โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายแม่สอด ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์
Email : railwaymaq.nsn@gmail.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง