ข่าวสาร และกิจกรรม

งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมการก่อสร้างทางรถไฟ สายแม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์

การประชุมสัมมนาเพื่อสรุปแนวเส้นทางและรูปแบบ ที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อสรุปแนวเส้นทางและรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2)

27 ก.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าชม 572 ครั้ง