ข่าวสาร และกิจกรรม

งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมการก่อสร้างทางรถไฟ สายแม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์

การจัดกิจกรรมสัมภาษณ์เชิงลึกช่วงวันที่ 21-24 ธันวาคม 2563

ภายใต้งานศึกษา สำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายแม่สอด–ตาก–กำแพงเพชร–นครสวรรค์

25 ธ.ค. 2563
จำนวนผู้เข้าชม 1,029 ครั้ง