Tesco Consultants

บริการ

บริการ

16 กันยายน 2563
687
วิศวกรรมอุตสาหการ/อาคาร

เทสโก้มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในธุรกิจน้ำมัน ยา พลาสติก
และอุตสาหกรรมการแปรรูป กระดาษ

เทสโก้ให้บริการครบวงจรอย่างสมบูรณ์ในการจัดการโครงการ
เพื่อให้มั่นใจถึงความสำเร็จของทุกโครงการ

บริษัท เทสโก้ จำกัด มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ประกอบด้วย
สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า และ HVAC

ทั้งนี้เทสโก้มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
ทำให้เราสามารถนำเสนอบริการครบวงจรตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงกระบวนการ EIA
และการควบคุมดูแลการก่อสร้าง

สถาปนิกและวิศวกรของบริษัท เทสโก้ จำกัด มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ
ด้านอาคารทั้งในและต่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญของเทสโก้ไม่เพียงแต่สามารถลงนามในใบอนุญาตอาคาร
แต่จะช่วยให้โครงการของท่านดำเนินไปอย่างถูกต้องและราบรื่น

 
สาขาความเชี่ยวชาญ
โครงการปิโตรเคมี
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ
Pumping stations
ท่อส่งปิโตรเลียมเหลว
ท่อก๊าซจากน้ำมันดิบไปเป็นก๊าซหรือน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานีน้ำมันและคลังน้ำมันขนาดใหญ่
โรงงาน
โรงงานเภสัชกรรม
โรงงานกำเนิดไฟฟ้า
เหมืองแร่และทรัพยากรแร่
โรงงานกระดาษและเยื่อกระดาษ
โรงงานพลังไอน้ำ
โรงบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเตรียมสารเคมี
สิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับคลังเยื่อกระดาษ โกดังและด้านการขนส่ง
สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน
อุตสาหกรรมอื่น ๆ และบริการทั่วไป
การขยายโรงงานและการปรับปรุงโรงงาน
งานอาคาร
โรงแรม
Hypermarkets
อาคารสำนักงาน
รีสอร์ท
โรงพยาบาล
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
อาคารสูง
โรงเรียน
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางการแพทย์
โครงการที่อยู่อาศัย
โครงการหมู่บ้าน
อพาร์ทเม้นท์
คอนโดมิเนียม
ที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล
บริการที่หลากหลายของเราประกอบด้วย
การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน
ความเป็นไปได้และประมาณราคา
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การประเมินอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
การออกแบบการจัดการวัสดุ ขั้นตอนการผลิต และกระบวนการวางท่อ
การขยายและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก
ระบบการจัดหา การจัดการ และการบำบัด
การออกแบบการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐาน
งานบริการไฟฟ้าและเครื่องกล
การออกแบบวิศวกรรมของอาคาร/โรงงาน โครงสร้างพื้นฐานและฐานตึก
ประกวดราคาและเอกสารสัญญา
การขอใบอนุญาตต่างๆ
การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ตั้งโรงงานและเจ้าหน้าที่นิคมอุตสาหกรรม
การควบคุมการก่อสร้างและการตรวจสอบ

โครงการที่เกี่ยวข้อง